Skott*2

Startades av Johan Skott & Peter Stahl under 2020 med visionen att;


"Change the future of esports and game making"


Vi är fortfarande tidigt ute, men mer info finns på NAG Studios hemsida